Tekstbureau Idee & Uitvoering

Tekstbureau Idee & Uitvoering is sinds kort weer actief, maar neemt alleen nog opdrachten aan voor *speciale boeken en websites.

*Hiervan drie voorbeelden

Met een kladblok & een afgekloven potlood is geschreven in opdracht van oud-rechercheur Theo Buis, die vanaf 1968 met zijn collega Henk Groenendijk voor de CID (Criminele Inlichtingen Dienst) Rotterdam werkte. Termen als: inkijkoperatie, pseudokoper, toongeld en tapkamer waren nog niet bekend. ‘Het enige wat we hadden, was een schrijfblok en een afgekloven potlood.’

Rob van Olm : ‘Ik beschouw het verhaal van Theo Buis als een vorm van geschiedschrijving zoals ik die graag uitgevoerd zie worden: persoonlijk en van binnenuit. Het boek geeft tevens een beeld van het Rotterdamse criminele milieu zoals we dat nog niet kenden.’

Marijke is een vriendenboek verteld door vrienden familie van Marijke. 

Het is opvallend dat hun levens een stuk minder gezellig zou zijn geweest zonder Marijke. Daarvoor is iedereen haar dankbaar. Een kostbaar bezit voor alle nabestaanden.


Voor de inhoud click hier

2016

Verkopen ze kaaskoekjes op Mars?

Geschreven in opdracht van Antes


Sinds 2012 zijn de instellingen Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch centrum gefuseerd tot Antes. Dankzij voortschrijdende inzichten zijn verslavingszorg en psychiatrie bij elkaar gekomen. De gezondheidszorg staat erg onder druk. De ene beleidsnota is nog niet uit, of de volgende staat alweer op stapel. Voortdurend moeten er aanpassingen plaatsvinden vanwege maatschappelijke veranderingen, bestuurlijke vernieuwingen en bezuinigingen. Maar de werknemers hoor je nooit over het werk dat ze verrichten en wat hun ervaringen zijn binnen de zorg. Terwijl zij toch de kennis hebben. Wat voor veranderingen hebben ze in zo'n 25 jaar meegemaakt en wat betekende dat voor henzelf, het werk en de patiënten? 


Dit boek geeft inzicht in al de processen die plaatsvinden, en zich hebben voorgedaan. Het geeft de geïnterviewden, al die jaren de constante factor, de waardering die ze verdienen voor het werk dat ze hebben verricht en nog zullen verrichten. Een groot deel van hun leven hebben ze in dienst van anderen gesteld, daar is toewijding en passie voor nodig. Rob van Olm publiceerde een twintigtal romans en journalistieke boeken, zoals Het Gevecht, waarin hij zich vooral richtte op de verslaafden bij Bouman GGZ.