Bio

Foto Rob

" Is er iemand die nog iets terug heeft van het palmares van Rob van Olm? `Jésas Koeristas!’, zou Adèle Bloemendaal hebben geroepen."

(Peter Gerritse)

Rob van Olm is in 1947 op de Oude Delft 196 in Delft geboren en in Rotterdam opgegroeid. 

Hij behaalde de akte Nederlands M.O.-A. en was vanaf 1977 tot 1984 als Taalvaardigheidstrainer in dienst bij Wolters-Noordhoff en Het Nederlands Centrum Advies Training en Begeleiding (NCATB).  

Hij ontwikkelde en gaf taalcursussen aan gemeentelijke instellingen en het bedrijfsleven. Omdat lesgeven toch vooral een kwestie van herhaling is en hij vanaf zijn jeugd in literatuur was geïnteresseerd, stopte hij met lesgeven. 

Samen met Jan Louter werkte hij van 1984 tot 2001 vooral voor het programma Boeken van de VPRO. Boeken (winnaar van de Zilveren Reissmicrofoon, 1987) was aanvankelijk een programma van Paul Aalbers en Boudewijn Büch. Nadat zij gestopt waren werd de redactie gevormd door Ad Fransen, Jan Louter, Rob van Olm en Leo Siepe. Later kwam Wim Brands erbij, die erin slaagde een televisieprogramma van Boeken te maken.

Ook werkte Rob voor het verhalenprogramma van de VPRO-radio ‘Ongehoord’, waarvoor hij een twintigtal programma’s maakte. Intussen werkte hij aan diverse televisiedocumentaires mee.

In 2001 richtte hij Tekstidee & Uitvoering op, waarnaast hij tevens kon doen wat hem het liefste is: Boeken schrijven.