Het gevecht

hetgevecht

Een jaar lang volgde Rob van Olm het leven van verslaafden binnen de verslavingskliniek Bouman GGZ in Rotterdam. Met veel compassie beschrijft hij het gevecht van verslaafden en de wereld die om hen heen is gecreëerd. Over de strijd tegen alcohol van de 58-jarige Lau. Over de boosheid van Dean. De neerwaartse gang van drugsverslaafde Jo, staat tegenover de langzame terugkeer van Mar in de maatschappij.

Hoewel er tegenwoordig veel bekend is over de werking van verslaving blijft het in wezen een raadsel. Het is gewoonweg verschrikkelijk wat mensen overkomt die verslaafd zijn. Aardige mensen kunnen in monsters veranderen als ze onder invloed zijn. Onherstelbare schade richten ze bij anderen en zichzelf aan. Een verslaafde kent geen enkele vrijheid van handelen meer. Alles staat in het teken van drugs of drank.

De invloed van verslaafden op de maatschappij is groot.

Het gaat om een belangrijke keuze voor beleidsmakers: behandelen we ze, of laten we ze los? Een keuze tussen gezondheidszorg of justitie. In 2005 stelde Bouman voor de prostitutiezone op de Keileweg in Rotterdam te sluiten. Deze opzienbarende aanpak was een combinatie van een ziektebenadering en handhaving van de openbare orde. Sinds die tijd loopt Bouman voorop wat betreft inhoudelijke aanpassingen en het invoeren van nieuwe visies ten aanzien van verslaafden.

Deze manier van opvang, zeven dagen in de week, met dagelijks 24 uur begeleiding en toezicht, werkte zo goed dat besloten werd deze methode ook voor andere verslaafden in te voeren. In totaal zijn er zo’n 2500 dak- en thuislozen in Rotterdam van straat gehaald. Een actie op een dergelijke grote schaal had nog nooit plaatsgevonden

Dit boek geeft een unieke blik op de verschrikkelijke lijdensweg die verslaafden aan drank en drugs ondergaan, en wie weet: zelfs begrip. Het gevecht tegen verslaving is op het scherpst van de snede. Een gevecht dat geen pauze kent en geen eind, niet voor de beleidsmakers, niet voor de medewerkers en zeker niet voor de verslaafden zelf.

Citaat van psychiater Ben van de Wetering:

Dit boek geeft een onverbloemd beeld van die werkelijkheid en zou een breed maatschappelijk leerboek moeten zijn. Verplichte kost voor al degenen die over verslaving een mening willen hebben of geacht worden die te hebben.