Tekstbureau

Zijn bureau Tekstidee & Uitvoering beperkt zich nog tot het schrijven van  toespraken, herinneringsboekjes, journalistieke artikelen en reportages.